FANDOM


Bina
Pełne imię Bina
Narodowość Kyralianka
Profesja Mag
Wygląd zewnętrzny
Płeć Kobieta

Bina — jedna z nowicjuszek z letniego naboru, która rozpoczęła naukę razem z Soneą i Reginem. Sprawiała wrażenie nieśmiałej, cichej i spokojnej. Sonea chciała zaprzyjaźnić się z nią, ale Bina nie mogła z nią rozmawiać z powodu zakazu matki, która bała się, że jej córka zaraziłaby się od niej jakąś chorobą i nabrała nieodpowiednich nawyków. Później Regin próbował zachęcić ją do wstąpienia do jego bandy.