FANDOM


Gildia

Plan Gildii Magów

Gildia Magów — miejsce, gdzie wszyscy magowie Krain Sprzymierzonych pobierają naukę, a także, gdzie większość z nich mieszka i pracuje. Gildia znajduje się w Kyralii, w stolicy tego państwa - Imardinie

Podstawowe informacjeEdytuj

Gildia została ustanowiona po wojnie sachakańskiej i obowiązuje w niej zakaz czarnej magii. Używanie czarnej magii i zabijanie za pomocą niej karane jest śmiercią, a zdobywanie o niej informacji wygnaniem. Magowie, którzy nie należą do Gildii uznawani są dzikich i są ścigani przez magów Gildii. Dzicy stanowią niebezpieczeństwo dla pozostałych ludzi żyjących wokoło przez ich niekontrolowane wybuchy mocy, dlatego trzeba ich jak najszybciej wyłapać.

Gildia Magów odpowiada przed królem Kyralii, dlatego bierze udział w czystkach, które mają na celu oczyszczenie ulic Imardinu z żebraków i bezdomnych. Jednak wg Rothena większość magów jest przeciwnych organizowaniem corocznych czystek. 

Magowie GildiiEdytuj

NabórEdytuj

Gidlia Magów jest czymś prestiżowym, a jej członkowie są szanowani w całych Krainach Sprzymierzonych. W Kyralii mogli do niej wstąpić tylko członkowie Domów, jednak zmieniło się to po najeździe Ichanich. Od tego czasu Gildia przyjmuje także Kyralian spoza Domów. W innych Krainach Sprzymierzonych warunki przyjęcia do Gildii są inne, np. w Elyne o tym kto może zostać magiem decyduje król. Gildia Magów odmawia przyjęcia nowicjusza tylko w wypadku, gdy nie jest on stabilny umysłowo i nie byłby w stanie kontrolować swojej mocy.

ŚlubyEdytuj

Członkowie Gildii muszą dwa razy ślubować, nim zostaną pełnoprawnymi magami. Przed rozpoczęciem nauki składają "Przysięgę nowicjuszy", a po zakończeniu nowicjatu "Przysięgę Magów". Jeśli mag Gildii nie dotrzyma przysięgi grozi mu kara. Za najpoważniejsze wykroczenia przewidzine są kary wygnania i śmierci.

NowicjatEdytuj

Mag, który zostaje przyjęty do Gildii musi najpierw odbyć pięć lat nauki. Studia rozpoczyna się w wieku 14-15 lat, od odblokowania mocy i nauki kontroli. Później nowicjusze zaczynają uczyć się zagadnień dotyczących uzdrawiania, sztuk wojennych i alchemii oraz historii Gildii i Kyralii. Po każdym semestrze, który trwa pół roku, uczniowie zdają egzaminy.

SzatyEdytuj

Każdy z magów musi nosić szaty codziennie, począwszy od przyjęcia do Gildii jako nowicjusz. Ich kolor zależy od dyscypliny lub pozycji zajmowanej w Gildii. Arcymistrzowie dodatkowo noszą przewiązany na szacie pas.

DyscyplinyEdytuj

Po ukończeniu studiów nowicjusze muszą wybrać jedną z trzech dyscyplin, z których każda specjalizuje się w innych rodzajach magii oraz nauki.

UzdrawianieEdytuj

Jest to najtrudniejsza i najszlachetniejsza z dyscyplin. Najczęściej jest wybierana przez kobiety. Wymaga wiedzy zarówno magicznej, jak i teoretycznej, na temat organizmu człowieka.

AlchemiaEdytuj

Jest to najbardziej wszechstronna z wszystkich dyscyplin. Zajmują się wszystkim oprócz uzdrawiania i sztuk wojennych, czyli np. chemią, architekturą lub matematyką.

Sztuki wojenneEdytuj

Jest to dyscyplina najczęściej wybierana przez mężczyzn. Polega na nauce strategii oraz sposobów wykorzystywania magii w walce. Niektórzy Wojownicy praktykują także tradycyjne sposoby walki, czyli szermierkę.

Rozmowy mentalneEdytuj

Słyszą je wszyscy magowie Gildii, umiejętność opanował każdy mag Gildii, za pomocą rozmów mentalnych przekazywane są informacje o ważnych wydarzeniach i wezwania do określonych miejsc.

Miejsca w GildiiEdytuj