FANDOM


Funkcja sprawowana przez Mistrzów, kiedy dobrowolnie wybierają z pośród nowicjuszy jednego, którego nauką i rozwojem chcą pokierować aż do zakończenia nauki na Uniwersytecie. Rzadko się zdarza, że jakiś nowicjusz zostanie wzięty pod opiekę przez maga, najczęściej przyczyną są konotacje rodzinne lub, jak w przypadku Sonei, szczególny przypadek.