FANDOM


Przysięga Magów — druga z przysiąg składanych przez magów Gildii. Ślubują ją nowicjusze zaraz po ukończeniu studiów. Jest podobna do przysięgi składanej przed nowicjatem.

Magowie przyrzekają:

  • Nigdy nie skrzywdzić człowieka, chyba że w obronie Krain Sprzymierzonych.
  • Przestrzegać zasad Gildii.
  • Służyć władcy swojego kraju.
  • Nigdy nie posługiwać się złymi rodzajami magii.