FANDOM


Przysięga nowicjuszy — pierwsza z dwóch przysiąg składanych przez magów Gildii. Ślubowana jest przez przyszłych nowicjuszy podczas uroczystego przyjęcia do Gildii.

Nowicjusze przyrzekają:

  • Nigdy rozmyślnie nie skrzywdzić żadnego człowieka, chyba że w obronie Krain Sprzymierzonych.
  • Przestrzegać zasad Gildii oraz króla.
  • Wykonywać rozkazy magów, chyba że obejmowałyby one złamanie praw Gildii.
  • Nie posługiwać się magią bez pozwolenia maga.